Romejko, A. (2019) „Justyna Miecznikowska, Europeizacja partii i systemu partyjnego Austrii, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 493”, Cywilizacja i Polityka, 17(17), s. 277–282. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3847 (Udostępniono: 17 sierpień 2022).