[1]
B. Tomaszewska-Hołub, „Stereotypizacja starości – wybrane przejawy ageizmu”, CiP, t. 17, nr 17, s. 90–101, grudz. 2019.