[1]
J. Kata, „Problematyka i postrzeganie stresu przez młodzież instytucjonalnych form pieczy zastępczej”, CiP, t. 17, nr 17, s. 102–114, grudz. 2019.