[1]
J. Kraś, „Rola Polskiej Organizacji Turystycznej w realizowaniu polityki turystycznej państwa w latach 2013-2018”, CiP, t. 17, nr 17, s. 124–143, grudz. 2019.