[1]
K. Kamińska-Korolczuk, „Partycypacja polityczna kobiet w Europie - stan obecny i wyzwania przyszłości”, CiP, t. 17, nr 17, s. 154–173, grudz. 2019.