[1]
M. Stańczyk-Minkiewicz, „Patologia władzy a bezpieczeństwo jednostki. Analiza sytuacji w państwach dysfunkcyjnych Afryki Subsaharyjskiej”, CiP, t. 17, nr 17, s. 174–193, grudz. 2019.