[1]
A. Fularczyk, „Warunki realizacji zadań mandatowych w Misji UNTAC (1992-1993) w Kambodży na przykładzie działalności 2 kompanii wsparcia logistycznego”, CiP, t. 17, nr 17, s. 206–242, grudz. 2019.