[1]
A. J. Mickiewicz, „Skrzypek wielu dachów. Ponowoczesna hermeneutyka Odo Marquarda wobec zagadnienia pluralizmu”, CiP, t. 17, nr 17, s. 243–255, grudz. 2019.