[1]
P. Bijak, „Zabytki sakralne w systemie prawnym Polski – uwagi de lege ferenda”, CiP, t. 17, nr 17, s. 256–270, grudz. 2019.