[1]
A. Romejko, „Justyna Miecznikowska, Europeizacja partii i systemu partyjnego Austrii, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 493”, CiP, t. 17, nr 17, s. 277–282, grudz. 2019.