[1]
R. Willa, „Sebastian Wojciechowski, Przemysław Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu, Difin, Warszawa 2017, ss. 251”, CiP, t. 17, nr 17, s. 283–287, grudz. 2019.