Tomaszewska-Hołub, B. „Stereotypizacja starości – Wybrane Przejawy Ageizmu”. Cywilizacja I Polityka, t. 17, nr 17, grudzień 2019, s. 90-101, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3835.