Kata, J. „Problematyka I Postrzeganie Stresu Przez młodzież Instytucjonalnych Form Pieczy zastępczej”. Cywilizacja I Polityka, t. 17, nr 17, grudzień 2019, s. 102-14, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3836.