Kamińska-Korolczuk, K. „Partycypacja Polityczna Kobiet W Europie - Stan Obecny I Wyzwania przyszłości”. Cywilizacja I Polityka, t. 17, nr 17, grudzień 2019, s. 154-73, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3840.