Stańczyk-Minkiewicz, M. „Patologia władzy a bezpieczeństwo Jednostki. Analiza Sytuacji W państwach Dysfunkcyjnych Afryki Subsaharyjskiej”. Cywilizacja I Polityka, t. 17, nr 17, grudzień 2019, s. 174-93, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3841.