Fularczyk, A. „Warunki Realizacji Zadań Mandatowych W Misji UNTAC (1992-1993) W Kambodży Na przykładzie działalności 2 Kompanii Wsparcia Logistycznego”. Cywilizacja I Polityka, t. 17, nr 17, grudzień 2019, s. 206-42, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3843.