Mickiewicz, A. J. „Skrzypek Wielu dachów. Ponowoczesna Hermeneutyka Odo Marquarda Wobec Zagadnienia Pluralizmu”. Cywilizacja I Polityka, t. 17, nr 17, grudzień 2019, s. 243-55, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3844.