Romejko, A. „Justyna Miecznikowska, Europeizacja Partii I Systemu Partyjnego Austrii, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, Ss. 493”. Cywilizacja I Polityka, t. 17, nr 17, grudzień 2019, s. 277-82, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3847.