Mickiewicz, Adriana Joanna. „Skrzypek Wielu dachów. Ponowoczesna Hermeneutyka Odo Marquarda Wobec Zagadnienia Pluralizmu”. Cywilizacja i Polityka 17, no. 17 (grudzień 30, 2019): 243–255. Udostępniono sierpień 10, 2022. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3844.