[1]
Przytomska - La Civita , A. 2019. Apus: Non-human persons in ontology of Q’eros from the Cordillera Vilcanota (Peru). Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia. 5 (grudz. 2019), 35–63. DOI:https://doi.org/10.26881/etno.2019.5.03.