[1]
Filip, M. 2019. Sami swoi? Refleksje metodologiczne o antropologii u siebie. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia. 5 (grudz. 2019), 173–193. DOI:https://doi.org/10.26881/etno.2019.5.08.