[1]
Kaczmarek, Łukasz 2016. Między survey research a obserwacją uczestniczącą: rozdarcia metodologiczno-tożsamościowe w polskiej etnologii/antropologii kulturowej w XXI wieku. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia. 2 (grudz. 2016), 123–136. DOI:https://doi.org/10.4467/254395379EPT.16.006.6485.