[1]
Rogalski, F. 2017. Niespecyficzne duchy, przewrotne opowieści – budowanie wyobrażeń na temat osób nie-ludzkich w narracjach ludu Arabela (Amazonia peruwiańska). Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia. 3 (grudz. 2017), 87–118. DOI:https://doi.org/10.4467/254395379EPT.17.004.9240.