[1]
Mroczkowska, J. 2020. Jedzenie regionalne, lokalne czy „swoje” – tożsamościowy wymiar praktyk jedzeniowych na Podlasiu. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia. 6 (sie. 2020), 219–239. DOI:https://doi.org/10.26881/etno.2020.6.11.