[1]
Pietrowiak, K. 2023. Relacja, zobowiązanie, współpraca. Założenia i wyzwania badań etnograficznych wśród osób niewidomych. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia. 7 (paź. 2023), 99–110. DOI:https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.07.