[1]
Rakowski, T. 2021. Teren, wspólnota, etyka: w poszukiwaniu „właściwej” drogi w terenowych badaniach antropologicznych . Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia. 7 (grudz. 2021), 253–264. DOI:https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.15.