(1)
Wala, K. . Ułożyć świat Na Nowo. Rekonstrukcja Koncepcji Tima Ingolda (cz. III). etnografia 2018, 61-79.