(1)
Buliński, T.; Kairski, M. Polskie Badania Antropologiczne W Amazonii. etnografia 2017, 7–17.