(1)
Rogalski, F. Niespecyficzne Duchy, Przewrotne opowieści – Budowanie wyobrażeń Na Temat osób Nie-Ludzkich W Narracjach Ludu Arabela (Amazonia peruwiańska). etnografia 2017, 87–118.