(1)
Buliński , T.; Posern-Zieliński, A. . Etnografia Osobista. Antropolożka I Antropolog W Terenie. etnografia 2021, 9–20.