(1)
Posern-Zieliński, A. Laudacja wygłoszona Podczas Ceremonii wręczenia Księdzu Profesorowi Wojciechowi Bębnowi Nagrody Im. Benedykta Polaka. etnografia 2021, 25–32.