(1)
Mirgos, K. A Pomidory Są Te, Co Zawsze. Refleksje Z Baskijskiego Terenu. etnografia 2021, 111–126.