(1)
Rakowski, T. Teren, wspólnota, Etyka: W Poszukiwaniu „właściwej” Drogi W Terenowych Badaniach Antropologicznych . etnografia 2021, 253–264.