(1)
Smyrski, Łukasz. Kangur – Totem Czy Esencja? Dwie Koncepcje Krajobrazu. etnografia 2021, 287–295.