(1)
Kłosek, E. W Poszukiwaniu Bukowińczyków wśród społeczności Polonijnej Brazylii. Kilka Refleksji Z Badań W Stanach Santa Catarina I Parana. etnografia 2021, 325–344.