Pietrowiak, K. ., & Wala, K. . (2018). Wprowadzenie. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (4), 7–11. https://doi.org/10.4467/254395379EPT.18.001.11160