Wala, K. . (2018). Ułożyć świat na nowo. Rekonstrukcja koncepcji Tima Ingolda (cz. III). Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (4), 61–79. https://doi.org/10.4467/254395379EPT.18.004.11163