Masalon, M. ., Kulińska, A. ., & Bruna, S. . (2018). Teren uzmysłowiony. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (4), 213–219. https://doi.org/10.4467/254395379EPT.18.011.11170