Filip, M. (2019). Sami swoi? Refleksje metodologiczne o antropologii u siebie. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (5), 173–193. https://doi.org/10.26881/etno.2019.5.08