Sromek, E. (2015). Jak stąd uciec? Wrażenia z pierwszych praktyk etnograficznych. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 1(1), 200–202. https://doi.org/10.4467/254395379EPT.15.013.6478