Kaczmarek, Łukasz. (2016). Między survey research a obserwacją uczestniczącą: rozdarcia metodologiczno-tożsamościowe w polskiej etnologii/antropologii kulturowej w XXI wieku. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (2), 123–136. https://doi.org/10.4467/254395379EPT.16.006.6485