Buliński, T., & Kairski, M. (2017). Polskie badania antropologiczne w Amazonii. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (3), 7–17. https://doi.org/10.4467/254395379EPT.17.001.9237