Rogalski, F. (2017). Niespecyficzne duchy, przewrotne opowieści – budowanie wyobrażeń na temat osób nie-ludzkich w narracjach ludu Arabela (Amazonia peruwiańska). Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (3), 87–118. https://doi.org/10.4467/254395379EPT.17.004.9240