Mroczkowska, J. . (2021). Jedzenie regionalne, lokalne czy „swoje” – tożsamościowy wymiar praktyk jedzeniowych na Podlasiu. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (6), 219–239. https://doi.org/10.26881/etno.2020.6.11