Szymańska, J. . (2020). Od tradycyjnych pasterzy do transrelacyjnych społeczności. Mongolska sztuka nieformalnego. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (6), 275–279. https://doi.org/10.26881/etno.2020.6.14