Posern-Zieliński, A. (2021). Laudacja wygłoszona podczas ceremonii wręczenia Księdzu Profesorowi Wojciechowi Bębnowi Nagrody im. Benedykta Polaka . Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 25–32. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.02