Ząbek, M. (2021). Spowiedź antropologiczna. Z notatek PRL-owskiego etnografa – o niektórych kontekstach badań terenowych w Sudanie. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 71–97. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.06