Mirgos, K. (2021). A pomidory są te, co zawsze. Refleksje z baskijskiego terenu. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 111–126. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.08