Pietrowiak, K. (2021). Relacja, zobowiązanie, współpraca. Założenia i wyzwania badań etnograficznych wśród osób niewidomych. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 99–110. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.07