Mróz, L. (2021). „Teraz ci powiem”. Praktykowanie przekraczania granic. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 127–150. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.09